Dầu quả Bơ (Avocado Oil)

175,000 

Dầu quả Bơ (Avocado Oil)

  • Tên thực vật: Persea americana
  • Vùng nguyên liệu: Kenia
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha.
  • Phương áp chiết xuất: Ép lạnh và Chưa tinh chế
  • Tiêu chuẩn chất lượng: Organic/USDA