Dầu Mù U

60,000 

Dầu Mù U (Tamanu Oil)

  • Tên thực vật: Calophyllum inophyllum
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Phương pháp chiết xuất: Ép lạnh.
  • Tiêu chuẩn chất lượng: Organic
  • Đóng gói: 50ml, 100ml, 200ml (HSD: 24 tháng)