Dầu hạt Tầm xuân (Rosehip)

320,000 

Tên thực vật: Rosa canina

  • Phương pháp chiết xuất: Ép lạnh.
  • Màu sắc: Hổ phách nhạt.
  • Vùng nguyên liệu: Chile
  • Nhà cung cấp: Tây Ban Nha.
  • Tiêu chuẩn: Organic/USDA
  • Đóng gói: 50ml (HSD: 24 tháng)