Dầu hạt nho

70,000 

Dầu hạt nho (Grapperseed Oil)

  • Tên thực vật: Vitis vinifera
  • Chiết xuất: Ép lạnh
  • Vùng nguyên liệu: Chile
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Tiêu chuẩn Organic/USDA