Hydrosol là sản phẩm hỗn hợp nước có hàm lượng tinh dầu và các chất hữu cơ được thu lại từ quá trình chiết xuất tinh dầu. Các sản phẩm này là nguyên chất không can thiệp bằng chất bảo quản